Friday, December 10, 2010

Somalis Bandits/pirates posing fear on the EAC economies:

It is about time East African Community (EAC) countries, Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi and Rwanda, to roll-up their sleeves and deal with the great repercussions that Somalia Pirates are bringing; especially in this holiday seasons. It sudden me, as far as I ca remember my child-hood the joy I had during Christmas holiday, and now here we are in the 21st century, Somalia Pirates are holding hostage the holidays of millions of fellow EAC members. We cannot live in fear and allow few to feed in to our fear. Certainly we cannot wait for the west or even far east to come for our rescue because the pain and suffering Somalis brings in the region is far more painful to wait one more holiday, if not a day. To ship something that end of the world is doubled if not tripled in price for the past two or three years. This has tremendous impact in the regional economy. Thanks be to the Tanzanian BOT to point out this because the pain if felt at the heart. I was researching on price to send a container at home, EAC region, the price is unbearable. EAC we ought to be leader, especially to the matters that touches our very souls dearly. We have leaders, powers, motives, will and resources to oust these barbaric bandits and so called pirates. We can put an end to very people that jeopardizes our very existence, now that is leadership at crisis. God Bless Africa and EAC.

Thursday, December 9, 2010

Happy Belated Birthday Tanzania/Tanganyika, The Pride Of Africa

Eee!!!! Jana ndio huku leo) ndio Uhuru sio. Birthday ya mwana Tanzania sio. Happy Birthday Tanganyika, ndio uzee tena hivyo. Nderemo na vifijo, ila wanasiasa porojo lukuki utendaji hewa kazi kuiba, rushwa na kumkandamiza mwanachi. Tunahitaji viongozi Africa. Hii siasa ya sera chama tawala/viongozi kufanya mapendekezo yao tuu kuwa sheria na mapendekezo ya wataalamu kama hwayataki kuwa kinyime cha sheria, inatupotosha africa na ni lazima tuache kujidangaya maanake ukweli siku zote ni ukweli hata kama ni mchungu kama sifongo sio. Angalia Zimbabwe, 1999 ilikua almost first class African country leo, masikini zaidi ya Congo. Sera za kujilinda na kukataa ukweli na mapendekezo ya wataaluma. Karibu nchi zote za Africa zinapiga hatua tatu mbele na kurudi hatua 6 nyuma. Tunahitaji viongozi. Kiongozi ni mtu anayeweza kubadili mwelekeo, kutumia ujuzi/wajuzi, taaluma/wanataaluma, tekinolijia/wanatekinolojia na mali/wenye mali ili kuboresha ustawi wa jamiii na kuleta maendeleo katika jamii kwa ujumla. Saasa kam hadi leo tuna mgao wa umeme, elimu duni, uzalishaji duni, maji hakuna, barabara hewa, hata tujidangaye vipi maendeleo ni hewa. Maana vitu hivi hivyo ndivyo vyobmo nguzo na misingi mama ya maendeleo. Africa tuanche kujenga Ghorofa kwenye msingi wa matope maana ghorofa litaporomoka. Tuanze kujenga misingi ya magorofa yetu kwnye Zege imara na lenye nondo za kutosha, na maghorofa yetu yatasimama imara na timilifu. Huu ni wosia wangu, Mtanzania/Mwafrica atajikomboa mwenyewe na sio mtu mwingine atakayemkomboa, maanake "wawezamlazimisha punda kwenda mferejini lakini huwezi mlazimisha Punda huyo kunywa maji". Tukumbuke kuwa kuna "utumwa wa nguvu kazi na utumwa wa kimafikara/kisaikolojia". Tusiwe watumwa wa mafikara/kisaikolojia kuwa hatuweze kujikomboa au kuboresha maisha yetu maanake twaze, ila nia na uongozi imara ni duni. WOSIA WANGU KWA SIKU HII YA KUZALIWA KWA TAIFA LA TANZANIA/TANGANYIKA. AFRIKA OYEE!!!! TANZANIA!!!!!!!